------Original Mail------
From: "Tore Alfstad" <torealf@online.no>
To: <rune@galactic.no>,
    
Sent: Mon, 21 Feb 2011 15:13:43 +0100
Subject: Om Dødsriket

Angående Dødsriket.

De som blir spøkelser er som regel materialister som ikke tror på et liv
etter døden. Disse tror ikke at de er døde, men at noe har skjedd med dem
slik at de har blitt usynlige og kan gå igjennom vegger. Disse prøver å
leve som de gjorde før og går på jobben etc. De som er bevisst at de er
døde går som regel videre. Disse forlater da kopien av det fysiske plan 
igjennom en lystunnel ofte ledsaget av en hjelper. Denne lystunnelen leder
til et høyere dimensjonslag ca 400 Km oppe i luften. Dette laget har en
høyere engonisk frekvens og er derfor transparent sett fra det fysiske
plan. Jorden er slik inndelt dimensjonsmessig at de forskjellige
frekvenslagene ligger utenpå hverandre gjerne som skall på en løk.

Dødsriket er
da på et skall som befinner seg over oss. På denne frekvensen er bakken ca
4oo Km opp. Dette medfører at Jorden har større omkrets på denne
frekvensen. Kartet er også annerledes.

Dødsriket er bare et av de land som finnes her. Det er også andre områder
på jordoverflaten her hvor det lever vesener som ikke har vært døde på det
fysiske plan, men hvor dette planet er deres laveste nivå. I landet der
dødsriket finnes er det en dal hvor det renner en elv i
bunnen. Denne elven kan deler seg lengre ned i dalen. e avdøde drar som
regel ikke utenfor denne dalen. Etter at en person har kommet hit er
vedkommende her en stund. Deretter får vedkommende et valg om enten å gå
videre eller reinkarnere på nytt til det fysiske plan.

Hvis vedkommende går videre så flyttes vedkommende til et annet land hvor
vedkommende kan studere og lære masse nye ting. Etter denne studietiden får
vedkommende et valg om enten å reinkarnere på nytt på Jordens fysiske plan,
reinkarnere på nytt på en annen planet eller gå
videre. Hvis vedkommende kommer til dette nivået kan han velge å
reinkarnere med motsatt kjønn. Ved det første valget i dalen måtte
vedkommende reinkarnere med samme kjønn.

Hvis vedkommende velger å
reinkarnere på en annen planet entrer han en kosmisk tunnel som fører til
den andre planeten. Han ankommer da denne planetens dødsrike og fortsetter
studiene her for å tilpasse
seg inkarnasjonen på denne planeten. Kosmiske laylines entrer Jorden på
denne høyden og frekvensen med jevne mellomrom som fører til andre steder i
galaksen og disse ser ut som tunneler som oppstår oppe i luften og
forsvinner igjen på denne frekvensen. Flere UFOer reiser mellom stjernene i
slike tunneler og kommer inn på Jorden via dette dimensjonslaget.

( se evt http://galactic.no/rune/aandprinsip.html#dimports )

De må da senke sin dimensjonsfrekvens for å bli håndgripelige på det
fysiske plan. Det finnes derfor besøkende fra andre planeter på samme
frekvens som de avdøde befinner seg. De avdøde kan derfor kommunisere med
disse besøkende. Hvis en velger å gå videre, dør en på denne frekvensen og
blir løftet i en ny tunnel til et enda høyere frekvenslag (mentalplanet)

dette laget går nesten halvveis til månen, og Jorden er atskillig større på
dette laget. Her lærer en å skape med tankens kraft mm. Når en har lært det
en skal på dette laget kan en velge enten å reinkarnere tilbake til det
fysiske plan eller reinkarnere på en annen planet
hvor den laveste frekvensen tilsvarer jordens astralplan eller lavere,
eller en kan gå videre å bli transformert til en engel eller hjelper. Gjør
en dette trenger en ikke å reinkarnere tilbake i en fysisk kropp, men får
en energikropp (lyskropp) som er nærmest evig (varer
maksimalt så lenge som universet eksisterer). Med en slik kropp ferdes man
fritt i hele universet og en trenger ikke leve på en bestemt planet. En kan
også gå videre fra dette nivået og reinkarnere i andre universer etc.

Hilsen Tore

(litt fra hans bok)
///////////////

rune tilføyer:

(mye mer detaljert om dette temaet (spes. om "kopi-planet" av astral-nivået på andre siden) i boken
SYV TRINN TIL EVIGHEDEN - superbra levende skrevet bok om emnet jeg har scannent og oversatt, da den
er utsolgt fra forlaget
http://galactic.no/rune/turof.html

 hele boken på link på linken over på norsk og dansk språk
 
 
fra Tore Alfstad 22. des. 2016:
 

"I følge noen målinger så skyldes mesteparten av den globale oppvarmingen mer energi fra jordens indre. Ca 20 % kan skyldes menneskeskapte forhold som utslipp av klimagasser etc mens de resterende 80 % skyldes kosmiske forhold ukjent for den nåværende vitenskap. Den globale oppvarmingen foregår mye raskere enn klimamodellene forutsetter og må derfor skyldes en ekstra energikilde. Denne energikilden kommer til uttrykk med mer varme fra jordens indre. Denne mekanismen kan forstås ved å lese om the black sun (Maria Orsic) beskrevet fra literaturen til Vril society. I følge denne finnes the black sun i jordens sentrum og energiklde nr 2 i tillegg til den ytre sol. Denne energikilden ble brukt direkte av virilfolkene til fri energiformål blandt annet som energikilde for vril og haunebo romskip. Energimengden som blir transittert fra denne kilden avhenger av forhold på energiplan 2 og har med jordens plassering i det ulbutrasiske koordinatsystem å gjøre (hyper rommet). Selve grunnkilden befinner seg i melkeveiens sentrum og kan beskrives som sentral solen. Denne sendet ut sin energi på energiplan 2 og 3 og denne energien blir mottatt av alle stjerner og planeter i galaksen i en mottaker som befinner seg i sentrum av himmel legmene. Det er denne mottakeren som vril beskriver som the black sun. Denne gir blandt annet energi til vulkaner. I hvisse områder av galaksen er energifeltet fra sentralsolen sterkere. Når solsystemet kommer inn i slike områder kommer det mer energi inn i mottakeren i planetens sentrum og jordens indre blir varmet mer opp. Også Solen har en slik mottaker noe som gjør at den sender ut mer energi i slike galaktiske områder i tillegg så har vi en dimensjonal frekvensheving på Jorden med bevegelse oppover langs energidimensjonen. Høyere opp på energidimensjonen er energien fra sentralsolen sterkere da vi beveger oss mot energiplan 2. Dette fører til at jordens indre varmes opp og isbreene smelter nedenfra. Hovedforklaringen på den globale opovarmingen er derfor ascension prosssen (frekvenshevingen) som jorden går igjennom nå. De som lagde Vril og haunebo romskip klarte å kopiere mottakeren for energi fra sentralsolen og ble istand til å tappe denne energien direkte fra energiplan 2 som ble brukt til å drive romskipene også på interstellare romferder.

Sendt fra Tores  iPad