Religiøs - "pinsetroende" - tar disse ufobilder

 - i sin hage i DK på 50-tallet - men vil ikke snakke om det før en norsk slektning finner ut av det nesten 50 år senere...:

 

Kaare W.Berntzen skriver:

Disse to snart 50 år gamle  bildene ble tatt av en onkel av meg som bodde i
Danmark. Etter hans død kom de i min besittelse.

Min onkel var en meget relgiøs mann, og denne hendelsen har nærmest vært som
en offisiell familihemmelighet å regne. Historien forteller at han var igang
med å male huset da han fikk "besøk". Som man ser var dette uidentifiserbare
objektet temmelig nært ham. At han hadde åndsnærværelse nok til å få hentet
et kamera og tatt to bilder er jo imponerende, men vi ser at han har vært
noe utstø på hånden.

kommentar: vi vet at det var en masse av ufo-observasjoner på nært hold på 50-tallet og altså da ikke kun i USA, der de vanligvis "roper høyest" når det gjelder dette tema....- og der også myndighetene siden dengang har gjort en effektiv jobb i å latterliggjøre det - eller å gjøre det til et "ikke-eksisterende fenomen". I dag - etter at mange hemmelighetsstemplede dokumenter fra 40-50tallet er delvis frigitt, og der mange av "de gamle" nå endelig tør å snakke (jf.bl.a. Greer-rapporten) vet nok de som har satt seg inn i temaet - utover "avisnivå" - hva det virkelig dreier seg om. (r-ø)
These two almost 50 year old pictures where taken by an uncle of mine who
lived in Denmark.

He was busy painting his house when this Unidentified object suddenly came
by to watch. My uncle was a deeply religious man, and this encounter was a
somewhat guarded mystery in our familiy. Not until after his death was I
able to get hold of these pictures. Fortunately he had a camera close at
hand, but we can see his hands have been shaking from exitement!litt mer utdypende i mail fra Kaare:

  I min familie har det siden femtitallet vært et noe tabubelagt område at
en  onkel (gift med mors søster - som  jeg aldri har truffet da de flyttet
til   Danmark på 40-tallet) hadde en "sighting" i hagen sin tidlig på
femtitallet.  Det gikk også rykter om håndfaste beviser i form av fotografier.
 
  På grunn av at 80% av familien tilhører pinsebevegelsen som jo ikke
akkurat  er kjent for toleranse og åpenhet for nye ideer forble saken bare et
rykte.  For et par år siden døde så min tante, mannen var gått bort for lengst.
Et  søskenbarn av meg som er som en bror for meg var over i Danmark og
ordnet  med døsboet, og kom da over to gamle fargefoto som viste en tallerken
som må  ha vært meget nærme! Bildet er jo tatt med et temmelig antikvarisk
kamera,  så selve tallerkenen er "blurred". Pga. rotasjon?? Han fant også et
maleri   av samme hendelse, pluss en lang nedtegnelse hvor den stakkars mannen
prøvde   å forklare denne hendelse utfra sine referanserammer, dypt
fundamentalistisk  kristendom.
 

Mosjøen, er som du kanskje vet åstedet for en kjent "encounter of the
third   kind".
 
  To damer på tur i Øydalen, en temmelig trang og dyster dal, møtte tidlig
på  femtitallet en fremmedkar som virkelig var på langtur...
 
  Hendelsen er jo beskrevet i Ustads bok, så du kjenner den vel. Det har
vært  mye spekulasjoner rundt denne hendelsen i nærmiljøet. Min far, som
kjenner  en av disse damene, spurte henne en gang rett ut om det virkelig hadde
  foregått som fortalt, og hun bekreftet dette. Min far som er en temmelig
  jordnær mann, fant ingen grunn til å betvile henne.
 
  Det rare er at jeg tror denne hendelsen har satt seg i psyken hos
  Vefsningene, som er en særdeles treg og traust rase. (Selv er jeg
  Trønder)... Jeg bringer jo stadig opp dette med UFO'er, og i noe mindre
grad  det spirituelle, i mange rare sammenhenger. Jeg har i Mosjøen ennå
tilgode å  treffe noen som ikke tror vi har og har hatt besøk. En traust lokfører
  fortalte meg at han en morgen i firetiden hadde sett en svær sigarformet
  gjenstand fare over morgenhimmelen.
 


link to

hovedside/mainpage