linker til temaet:
utdrag fra boken på engelsk

link; Bøker og forfattere som omtaler Atlantis

mørkets tidsalders avslutning

Fritt oversatt fra boken THE LEGEND OF ATLANTIS 

av "ELIAH"

tidløs men utgitt på 90-tallet

Den mørke tidsalder har vart siden den gjensidige ødeleggelses-krigen mellom ATLANTIS OG MU i året 9522 f.kr - den avsluttes med året 2029 e.kr  - inngangen til den nye tid

"jordens fjernhistorie i nytt lys"
"the hidden rulers"
"Galactic War III" 
THE COSMIC WATERGATE
mer om boken denne art. omtaler
hovedsiden
Brotherhood of Light

 

 

 

 

 

Gjennom den mørke tidsalder som var tiden for separasjon, var den sanne kunnskap skjult. Hver religiøs autoritet har skapt og skaper separasjon fra den indre, åndelige livskilde. Den virkelige religion er noe som foregår i menneskets indre. 

Under denne tiden kom flere kosmologiske ideer til Jorden som har utviklet seg til dagens religioner. Det var særlig de fjerne utenomjordiske besøkerer - guder med liten g - altså jordmenneskets genetiske skapere - som ble hyllet som guder, selv om de dengang langt fra var verken fullkomne eller uselviske. Ofte ble (blir!!) de rene budskaper også blandet sammen med informasjoner fra den astrale verden og fra "kanalenes" egne tanker, ideer, ønsker og forestillinger. Astrale informasjoner KAN være korrekte, men også bevisst VILLEDING fra "mørke" - negative - krefter.

***

Hver sosial struktur som tjener makten til grupperinger istedenfor menneskeheten skaper etter hvert separasjon. All kunnskap uten kjærlighet og innsikt skaper separasjon fra Helheten eller Gud. Mens den gamle tidsalder utløper med deres gamle lysarbeidere - Illuminati - og deres planer for et verdensherredømme, for å kontrollere verden gjennom kapital - skjer samtidig store forandringer på Jorden. De nye inkarnerte lysarbeidere fra den galaktiske føderasjonen har allerede blitt født til jorden for å lede menneskeheten inn i den gyllne tidsalder. Etter den store transformasjon av menneskeheten vil "Rombrødrene" ønske oss velkommen som kosmiske deltagere i den galaktiske samarbeidsgruppe av frie planeter.

De mørke så vel som de lyse krefter tjener bare en herre - "årsaken til alt som er" - som har fremtidsmålet å "fremskape" det fullkomne mennesket.

Det endelige mål for menneskenes reinkarnasjon, er å føre det gjennom alle erfaringer og omskape det til et "gudemenneske" - som ikke dømmer, men som  forstår - ut fra egen, selvopplevet erfaring!

"Eksperimentet med dualitet" har nå kommet til ende og planeten Jorden er en klode hvor bevisstheten stiger raskt. Dette gjennom at de opplyste broderskap fra Lemuria og Atlantis nå fødes tilbake til fysiske inkarnasjoner som jordmennesker. De representerer pyramidens hvite øye som forstår alt - også dette med allvisdommen på Jorden


Fritt oversatt fra boken

THE LEGEND OF ATLANTIS

av "ELIAH"

tidløs men utgitt på 90-tallet

Kap 1 - ARVEN FRA AGARTHA (Garden og Eden)

For æoner siden, så kom rombroderskapet til jorden fra det ytre rom under spirituell guiding fra Visdomsmestrene - universets "skapere" - og bosatte seg inne i planeten. (jf.andre kilder hadde solen på den tiden en form for stråling som umuligjorde liv på overflaten) Deres oppgave var dog å forberede jordens overflate for utviklingen av høyere former for biologisk liv og for reinkarnasjon av sjeler som ble ødelagt i den atomkatastrofen som hadde knust planeten Malona(Maldek/Lucifer) hvis rester nå går i bane mellom Jupiter og Mars.

Disse høyere lette kropper - ferdige mennesker - kjente det åndelige hiearkis sine mysterier i skapelsen. De kjente planetens indre Logos, hvis bevissthet ga grunnlag for fødselen av en entydig gruppe av sjeler, som hver var i stand til å inkarnere på forskjellige tidspunkter. Avhengig av deres spesifikke utvikling i hver periode, så inkarnerer menneskelige sjeler for å fremme sin vekst. De valgte veldig spesielle livserfaringer gjennom tusener av inkarnasjoner, inntil de når ferdiggjørelsen som menneskelige vesener.

I begynnelsen så bygde romfolket fra det ytre rom byer inne i jorden. Agartha - edens hage - ble skapt og mange samarbeidsmenn fra den galaktiske føderasjonen kom frivillig til jorden.

Alle farger og raser av mennesker fra Altets skapelsesplan bidro med sitt genetiske materiale, samt med plante og dyrearter til den biologiske tilblivelse. I Altets skapelsesplan ble Jorden ansett å bli et passende rom-planetarium, som kunne fremskape et universelt menneske, værende i stand til å overvinne alle polariteter og mangfoldigheten av de klimatiske soner.

Inntil det punktet i tiden, hadde det vært et stort mangfold av ikke-menneskelige raser som deltok i utviklingen av sjeler. Forskjellen var så stor at sjelene hadde store vansker med å reinkarnere inn i kropper fra andre stjernesystemer.

Derfor var DEN KOSMISKE HENSIKT sin plan å etablere en ny eksperimentell sone av skapelse som sammensmeltet alle sjeler inn i en universell kroppstype.

Den galaktiske føderasjonen og dens ledere - Melchisidek-ordenen eller LYSETS BRORSKAP - "steg ned"/dro til jorden for å introdusere en ny mennesketype og et "planetært svangerskap". De skapte den menneskelige rase i sitt eget bilde, og assisterte i dens genetiske forbedring.

Alt gikk i henhold til planen inntil "fallet". For det reinkarnerende dyrelignende menneske ble forbedret gjennom direkte genetisk innblanding og på kort tid så utviklet de egnede kropper.

Kroppene av disse skapelser ble i den grad brukbare på kort tid at sjeler fra Maldek/Malona, Venus og Mars - som i tidligere tider hadde gått gjennom sykluser av reinkarnasjon og skapelser - ble nå i stand til inkarnere på jorden for å oppnå ferdiggjøring. (merk- Venus og Mars har ikke lenger noe liv i denne vår dimensjon -se link til mer om det på engelsk)

Fra den tiden så inkarnerte to typer av menneskelige vesener. Den sanne, udødelige, fysisk-eteriske type INNE I JORDEN- de som overvåket skapelsen og dens utvikling. Og så den "dødelige"(kortlivede) skapelse som renset seg selv gjennom reinkarnasjon og utviklet seg mot menneskelige vesener.

 

"ENGLENES FALL"

I overensstemmelse med planen så utviklet de menneskelige raser sivilisasjoner i vekst og forfall. Forskjellige sjelsgrupper samlet sine erfaringer i disse.

Men vokterne av utviklingen - også kalt "englene" - tok tilsynelatende makten i sine egner hender. De så hvor vakre deres "skapelser" hadde blitt. Noen av disse utenomjordiske fra det ytre rommet ble fristet av jordiske konger som alltid tilba dem med gaver som inkluderte vakre kvinner og selv deres egne døtre. Noen av emissærene (utsendingene) fra føderasjonen gav etter for fristelsene. De fra rommet avlet derved barn med de reinkarnerende individer. Dette var handlinger som var forbudt av "ELOHIM". Fra da av, måtte de oppgi sin status som upartiske og udødelige. De ble fordrevet fra jordens indre - fra Agartha - eller Edens have.

Fra da av hadde de mistet deres evige ungdom og deres angronynitet. Det indre lukkede kosmos av et fullkomment menneskelig vesen - led på denne måten en splittelse eller separasjon. De var således dømt til "et fall" og tilbakeføring til prosessen av menneskelig utvikling.

Til å begynne med levde de "falne guder" noen årtusener, men etter Atlantis dog bare noen århundrer. F.eks. ble Metusalem 960 år gammel. Men "halvgudene" hadde en trøst. De hadde paranormale evner som var langt utover de ordinære dødelige. Gjennom deres høyere-vibrerende chakraer og energisentere i de fysiske kropper, var de enda i stand til å bruke sine fem høyere sanser.

De var klarsynte, klarhørende, klarfølende, klarberørende og det samme også for smakssansen. Videre hadde de gaven av magnetisme som de kunne bruke for å heale andre. Deres kunnskap og sammensatte teknologi dvelte i deres underbevissthet. Deres ekstra-sensoriske gaver gjorde dem til åndelige veiledere i den ytre verden.

Profetene, overprestene og magikerne til alle tider har vært sjeler fra falne gudene. Skjønt alt dette var en del av ALTETS plan og disse sjeler hadde gjort et frivillig offer for å modne menneskeheten i hensikt å stille det til rådighet ET LYS PÅ VEIEN til å bli sant menneskelig og guddommelig.

Engang eksisterte det på jorden en høykultur med en menneskehet fylt av ÅND som kjente ALTETS mysterier. Disse Altets hemmeligheter ble avslørt for dem fordi de levde i harmoni med lovene.

Når menneskelig vesener velger å leve i helhet og i harmoni med hensikten av deres ånd og sjel, så åpner dette valget dørene til høyere sansning, og den universelle ånd tilbyr livets sannheter gjennom guddommelig inspirasjon. Resultatet er global opplysning og sivilisasjonens oppblomstring.

På Atlantis levde den fjerde rotrase som hadde nådd toppen av sin utvikling. Dens guddommelige inspirerte vitenskapsmenn hadde ervervet seg hemmelighetene til universell energi. På den tiden arbeidet åndelige inspirerte mestere sammen med vitenskapsmenn og dro teknologien ut av et åndelig reservoar i de Akashiske minnebanker. I lang tid var makt og kjærlighet forente. De menneskelige vesener hadde ikke et ego som var separert fra overselvet ("det høyere selvet"). Mennesket erfarte en oppblomstring i alle grener av vitenskap og romforskning/reiser. Nesten alle sykdommer var det mulig å heale og folket levde ofte til en meget høy alder. De hadde kontakt til andre kloder og folk og åndelige vesener i ytre rom. Den menneskelige rase eide på den tiden den universelle forståelse av at planeten er en biologisk levende skapning der menneskene var celler.

Folk kjente verken til eierskap eller egoisme og de holt jorden ren for de viste at de bare hadde denne JORDEN til felles. De kunne verken selge eller dele den eller dens luft og vannressurser. Alle hadde alt de trengte. Der fantes ingen klasseforskjell - det var verken fattige eller rike. De utgav og høstet i overflod.

De levende kosmiske lover av brorskap erstattet de dogmatiske lover og religioner. Folk kjente intet til "arbeide". Heller bidro de gledelig til fellesskapet med deres personlige evner. Alles særegne talenter ble verdsatt

.

Forståelsen av både den indre åndelige verden og den ytre materielle verden, gjorde arketypene - de oppstegne mestere av visdom - i stand til å leve blant mennesker og lære dem de store mysterier og innvielsestrinnene i tempelet.

Enkeltheten av den universelle kunnskap av de fem elementer - jord, ild, vann og luft - samt den kosmiske eter - utgjorde basisen for globalt livsopphold. Mennesket gjenkjente da fortsatt at de er deler av "gud på jorden", og at intet kan eksistere separert fra gud. De var bevisste at om de var en del av den skapende ånd som hadde vært materielle i årmillioner, så måtte det I DEM være slumrende, men allmektige krefter som bare ventet på å bli vekket i mysterieskoler - der de trinnvis lærte å heve sin bevissthet til Gudemenneske bevissthet - der ingen tilbad en atskilt guddom. De husket enda de var "falne, inkarnerte engler" som måtte være tilstede i livets skole og gjenfødes til de mestret å kunne leve gjennom enhver tenkelig erfaring. Til den tiden kom, da de kunne inkarnere i høyere bevissthetsdimensjoner.

Visdomsmestrene kjente hemmelighetene rundt kosmos’ sykluser av ekspansjon og kontraksjon. I de vediske tekster var de beskrevet som guds innånding og utånding. Ekspansjonen av kosmos fra kilden ble kalt OMEGA syklusen, siden alt fjernet seg fra kilden. Jo fjernere som melkeveien med dens soler beveget seg fra kilden, jo svakere ble deres forbindelse til den åndelig kilde hvorfra alt kommer. Dette betyr at alt liv fremtrer i forfall eller nedstigning til den tredje dimensjonen av et fast, materielt univers.

Atlantis og dets rase var enda forankret i den fjerde dimensjonen. Visdommens mestere viste at toppen av denne sivilisasjonen hadde jf den kosmiske syklus’ plan, frembrakt sjelene slik at de måtte stige ned i den tredje dimensjonen for å erfare hva det vil si å helt glemme sitt åndelige opphav og så gjennomleve den såkalte "mørke tidsalder".

Opp til dette punktet hadde de menneskelige vesener blitt ledet av et åndelig styrt matriarkat (åndelig dronningsvelde). Den mørke tidsalder gav starten til begynnelsen til patriarkatet - dvs  her forstått som menneskets egen vilje - fødselen av EGOet.

Den tredje dimensjonen ble forårsaket av et polskifte. Magnetnettet til jorden ble ødelagt og hele kontinentet sank i en gigantisk havskatastrofe. Men før det skjedde, hadde visdommens mestere brakt kunnskapen til mennesket i sikkerhet i pyramidene. De bevarte ikke skrevne tekster, men bygde pyramidene med matematisk presisjon der de brukte det universelle språket som bare kan desiffreres når menneskeheten forlater den tredje dimensjonen og går inn i den fjerde igjen- for så videre å komme tilbake til den femte dimensjonen. (midt på s17 - 1.9.06  fortsettes senere)

utdrag fra boken på engelsk

mer om samme tema

denne boken blir referert og drøftet i et timelangt  lydintervju/samtale med Stein Erik Høgberg  og det ligger på ALTERNATIVKANALEN i MP3

 

her video-er fra han/gruppen som har skrevet boken -krever rask linje for å se disse - merk også at via firefox nettleser kan disse type filer lastes ned og brennes via et nedlastningsvalg under FIREFOX:

youtubes from this book- or you must then write "legend of Atlantis" in the search-window/square yourself

linker ellers:

"jordens fjernhistorie i nytt lys"
"the hidden rulers"
"Galactic War III" 
THE COSMIC WATERGATE
mer om boken denne art. omtaler
hovedside

Anbefaler også å lese boken TILBAKE TIL ATLANTIS av Marina Stjerna

evig visdom fra LOBSANG RAMPA

 

 

 

 

over er bilder fra den gamle tid - mens disse under representerer den nye tid på jorden

"en ny tidsalders fødsel"
Ufo-møter på nært hold i norge